03/05/2012

Performance e happening

Performance deriva do inglés co significado de representación ou arte en vivo. Refírese a intervencións levadas a cabo por artistas contemporáneos que se serven da súa propia actuación ou da dos seus colaboradores nun determinado espazo escénico e durante un tempo concreto. Non se trata dunha representación senón dunha presentación.

Similar é o happening, derivado do inglés co significado de evento, suceso, acontecemento. Neste caso o espectador coa súa interacción xoga un papel fundamental. Ten máis de improvisación que a performance e maior número de participantes.

En ambos casos prevalece a idea, polo que está ligado á arte conceptual e moi influenciados polo dadaísmo.


Performance de William Pope, Comendo o Wall Street Journal, 2000Abaixo un happening de Spencer Tunick en Amsterdam, 2007


  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

Subir