02/06/2009

Pantocrátor


Representación de Cristo triunfante, sentado, cos Evanxelios na man esquerda e a dereita en actitude bendicinte.

Habitualmente vai enmarcado nun ovalo que o circunda, denominado mandorla.
San Clemente de Tahul


  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

Subir